[Event HOT] Tham Gia Chuyển Khoản Trực Tiếp Nhận Quà Siêu Thần Tướng Cực Đã!

17/04/2020

[Event HOT] Tham Gia Chuyển Khoản Trực Tiếp Nhận Quà Siêu Thần Tướng Cực Đã!

Thời gian: 18/04 - 23:59:59 21/04/2020

Phạm vi: All Server

Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện,khi tíến hành tích nạp qua hình thức Thanh Toán Trực Tiếp ( TTTT ) hoặc Momo đạt mốc sẽ nhận được thưởng tương ứng.

Lưu Ý: Chỉ nhận thưởng mốc cao nhất, không bao gồm các mốc dưới.

Thông Tin Mốc Nạp & Thưởng

STT Mốc Quà Thưởng
1 Nạp 2.500 KNB Rương Tướng Đỏ 3*1 + Rương tự chọn trang bị Hàn Giang*1 + Luyện Thạch Siêu*100 + Thức Tỉnh Đan*2.000
2 Nạp 5.000 KNB Mảnh Đấu Vương Tiêu Viêm*150 + Rương tự chọn trang bị Hàn Giang*1 + Luyện Thạch Siêu*200 + Thức Tỉnh Đan*3.000
3 Nạp 10.000 KNB Mảnh Đấu Vương Tiêu Viêm*300 + Rương tự chọn trang bị Hàn Giang*2 + Luyện Thạch Siêu*300 + Thức Tỉnh Đan*5.000
4 Nạp 25.000 KNB Mảnh Đấu Vương Tiêu Viêm*450 + Rương tự chọn trang bị Hàn Giang*2 + Luyện Thạch Siêu*500 + Thức Tỉnh Đan*10.000


Ví dụ: Trong thời gian diễn ra sự kiện tích nạp qua hình thức TTTT đạt 25.000 KNB sẽ nhận quà mốc 25.000 KNB là Mảnh Đấu Vương Tiêu Viêm*450 + Rương tự chọn trang bị Hàn Giang*2 + Luyện Thạch Siêu*500 + Thức Tỉnh Đan*10.000

Chú thích: Thanh toán trực tiếp là hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Tham khảo hình thức thanh toán trực tiếp tại đây

Lưu Ý:
- Sự kiện chỉ áp dụng khi nạp qua hình thức thanh toán trực tiếp hoặc Momo.
- Tổng kết và trao thưởng từ 24-48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Phần thưởng được gửi qua Trung Tâm Thưởng.

BQT Thiên Long Tam Quốc

 
Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Đua TOP