[Event HOT] Sự kiện: Tích Nạp nhận thưởng lớn từ 30/05 - 31/05

29/05/2020

[Event HOT] Sự kiện: Tích Nạp nhận thưởng lớn từ 30/05 - 31/05

Thời gian: Từ 0:00 ngày 30/05- 23:59 ngày 31/05
Phạm Vi: All Server

Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi tích nạp đạt mốc KHÔNG PHÂN BIỆT HÌNH THỨC NẠP sẽ nhận được thưởng tương ứng.
Lưu Ý:
- Chỉ nhận thưởng mốc cao nhất, không bao gồm các mốc dưới.
 Ví dụ trong thời gian diễn ra sự kiện tích nạp đạt mốc 2 triệu sẽ nhận được quà mốc 10.000 KNB là Rương Tiên Hiệp 2*5 + Rương Pháp Bảo Đỏ Tự Chọn *5 + Hộp Đạo Cụ Thức Tỉnh Đỏ*20
- Tổng kết và trao thưởng từ 24-48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Phần thưởng được gửi qua Trung Tâm Thưởng.

Thông Tin Mốc Thưởng

STT Mốc Nạp Quà Thưởng
1 Mốc 10.000 KNB Rương Tiên Hiệp 2 ( Chọn Tà Tôn hoặc Khôi Ngụy )*5 + Rương Pháp Bảo Đỏ Tự Chọn*5 + Hộp Đạo Cụ Thức Tỉnh Đỏ*20
2

Mốc 5.000 KNB

Rương Tiên Hiệp 2 ( Chọn Tà Tôn hoặc Khôi Ngụy )*4 + Rương Pháp Bảo Đỏ Tự Chọn*4 + Hộp Đạo Cụ Thức Tỉnh Đỏ*15
3

Mốc 2.500 KNB

Rương Tiên Hiệp 2 ( Chọn Tà Tôn hoặc Khôi Ngụy )*3 + Rương Pháp Bảo Đỏ Tự Chọn*3 + Hộp Đạo Cụ Thức Tỉnh Đỏ*10
4

Mốc 1.000 KNB

Rương Tiên Hiệp 2 ( Chọn Tà Tôn hoặc Khôi Ngụy )*2 + Rương Pháp Bảo Đỏ Tự Chọn*2 + Hộp Đạo Cụ Thức Tỉnh Đỏ*5

Trân trọng,
BQT Thiên Long Tam Quốc

 
Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Đua TOP