[Event HOT] Sự Kiện HOT Tuần Lễ Vàng Tháng 5

06/05/2020

[Event HOT] Sự Kiện HOT Tuần Lễ Vàng Tháng 5

1. Tích Nạp Nhận Thưởng Lớn - Cơ Hội Nhận SSR Chiến Ma Tà Tôn
Phạm Vi: All Server:
Thời gian: 07/05 - 10/05
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi tích nạp đạt mốc sẽ nhận được thưởng tương ứng.
Lưu ý:
- Chỉ nhận thưởng mốc cao nhất, không bao gồm các mốc dưới.
- Tính tích tổng nạp bất kể hình thức nạp.

Ví dụ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích nạp đạt mốc 5 triệu sẽ nhận được quà mốc 25.000 KNB là Chiến Ma Tà Tôn*5 + Rương Pháp Bảo Đỏ Tự Chọn *4 + Đan EXP Siêu*200 + Luyện Thạch Pháp Bảo*5000

Thông Tin Mốc Thưởng

STT Mốc Quà Thưởng
1

Mốc Tích Nạp 25.000 KNB

Chiến Ma Tà Tôn x5, Rương Pháp Bảo Đỏ Tự Chọn x4, Đan EXP Siêu x200, Luyện Thạch Pháp Bảo x5000

2

Mốc Tích Nạp 10.000 KNB

Chiến Ma Tà Tôn x3, Rương Pháp Bảo Đỏ Tự Chọn x3, Đan EXP Siêu x150, Luyện Thạch Pháp Bảo x4000
3

Mốc Tích Nạp 5.000 KNB

Chiến Ma Tà Tôn x2, Rương Pháp Bảo Đỏ Tự Chọn x2, Đan EXP Siêu x100, Luyện Thạch Pháp Bảo x3000
4

Mốc Tích Nạp 2.500 KNB

Rương Tiên Hiệp (Chọn Vương Lâm hoặc Tiêu Viêm) x1, Rương Pháp Bảo Đỏ Tự Chọn x1, Đan EXP Siêu x50, Luyện Thạch Pháp Bảo x2000

Lưu Ý:
- Tổng kết và trao thưởng từ 72h sau khi kết thúc sự kiện.
- Phần thưởng được gửi qua Trung Tâm Thưởng.

2. Nạp Đúng Mốc 1000 KNB Mỗi Ngày Nhận Liền Y Phục Thịnh Thế
Phạm Vi: Server 01 - Server 52
Thời gian: 08/05 - 14/05

Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiến hành nạp liên tục (Có thể nạp bù) và nạp đúng mốc 1000 KNB (Lưu ý: Nạp 200.000 VND trong 1 lần nạp, bất kể hình thức nạp đều được tính) sẽ có cơ hội nhận quà thưởng phong phú và bộ Skin Y Phục Thịnh Thế cực HOT.

Thông Tin Quà Nạp Đúng Mốc Mỗi Ngày

STT Quà Nạp Dúng Mốc Quà Thưởng
1

Quà Nạp Ngày 1

Mặc Ngọc Thanh Long Chiến*1 + Tư Chất Đan*500 + Linh Thạch Thần Khí*50
2

Quà Nạp Ngày 2

Mảnh Chiến Ma Tà Tôn*50 + Tư Chất Đan*500 + Linh Thạch Thần Khí*50
3

Quà Nạp Ngày 3

Mảnh Chiến Ma Tà Tôn*50 + Tư Chất Đan*500 + Linh Thạch Thần Khí*50
4

Quà Nạp Ngày 4

Mảnh Chiến Ma Tà Tôn*50 + Tư Chất Đan*500 + Linh Thạch Thần Khí*50
5

Quà Nạp Ngày 5

Mảnh Chiến Ma Tà Tôn*100 + Tư Chất Đan*1000 + Linh Thạch Thần Khí*100
6

Quà Nạp Ngày 6

Mảnh Chiến Ma Tà Tôn*100 + Tư Chất Đan*1000 + Linh Thạch Thần Khí*100
7

Quà Nạp Ngày 7

Mảnh Chiến Ma Tà Tôn*100 + Tư Chất Đan*1000 + Linh Thạch Thần Khí*100

Lưu Ý:
- Tổng kết và trao thưởng từ 72h sau khi kết thúc sự kiện.
- Phần thưởng được gửi qua Trung Tâm Thưởng.
- Nạp đúng 200.000 VND trong 1 lần nạp. 
- Có thể nạp bù để nhận quà ngày chưa nạp. Ví dụ: Trong ngày cuối, có thể nạp 7 lần 200.000 VND để nhận toàn bộ quà của sự kiện.

3. Nạp Bất Kỳ - Quà Cực Đã!
Thời gian: Từ 0:00 ngày 07/05- 23:59 ngày 10/05
Phạm vi: All Server
Nội dung sự kiện: Hàng ngày trong thời gian sự kiện nạp bất kỳ mệnh giá sẽ nhận được thêm phần thưởng là: Rương Mảnh Trang Bị Bá Vương*20 + Tư Chất Đan*200. Phần thưởng sẽ được tổng kết và gửi thưởng vào ngày 11/05-13/05 
Lưu Ý:
- Mỗi nhân vật được nhận tối đa 1 lần/ngày, 4 ngày 4 lần
- Sự kiện reset hàng ngày. Ví dụ ngày 07/05 nạp 20.000 VNĐ sẽ nhận được thưởng, sang ngày 08/05 nạp 20.000 VNĐ sẽ nhận được tiếp thưởng.

- Phần thưởng sẽ được trả qua Trung Tâm Thưởng trong vòng 72h sau khi sự kiện kết thúc. 

Trân trọng,
BQT Thiên Long Tam Quốc

 
 
 
Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Đua TOP