[Event HOT] Sự Kiện HOT Mừng Đại Lễ 30/04 & 01/05

27/04/2020

[Event HOT] Sự Kiện HOT Mừng Đại Lễ 30/04 & 01/05

Link Đua TOP https://thienlongtamquoc.vn/bang-xep-hang

1. Đua TOP Tài Phú (Nạp) -  Nhận Siêu Tướng Nguyên Anh Vương Lâm SSR
Thời gian & Phạm Vi: S1 - S48. Cụ thể thời gian từng server:
- Phạm vi từ S1-45: Từ 28/04 - 23:59:59 01/05
- Phạm vi S46:  Từ 29/04 - 23:59:59 02/05
- Phạm vi S47:  Từ 30/04 - 23:59:59 03/05
- Phạm vi S48:  Từ 01/05 - 23:59:59 04/05

Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện,khi tíến hành tích nạp đua TOP Tài Phú (Nạp) Sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thông Tin Mốc Thưởng TOP Nạp

STT TOP Quà Thưởng
1 TOP 1 (Nạp trên 15000 KNB) Mảnh Nguyên Anh Vương Lâm*450 + Mặc Ngọc Thanh Long Chiến*1 + Pháp Bảo Đỏ*3 + Tư Chất Đan*5000
2 TOP 2 (Nạp trên 15000 KNB) Mảnh Nguyên Anh Vương Lâm*300 + Mặc Ngọc Thanh Long Chiến*1 + Pháp Bảo Đỏ*2 + Tư Chất Đan*3000
3 TOP 3 (Nạp trên 15000 KNB) Mảnh Nguyên Anh Vương Lâm*150 + Mặc Ngọc Thanh Long Chiến*1 + Pháp Bảo Đỏ*1 + Tư Chất Đan*2000
4 TOP 4 - 10 (Nạp trên 1000 KNB) Mảnh Nguyên Anh Vương Lâm*50 + Mặc Ngọc Thanh Long Chiến*1 + Pháp Bảo Cam Tự Chọn*2 + Tư Chất Đan*1000

Lưu Ý:
- Tổng kết và trao thưởng từ 72h sau khi kết thúc sự kiện.
- Phần thưởng được gửi qua Trung Tâm Thưởng.

2. Đua TOP Tiêu Phí - Nhận "Skin" Tướng Cực HOT!!!
Thời gian & Phạm Vi: S1 - S48. Cụ thể thời gian từng server:
- Phạm vi từ S1-S43: Từ 28/04 - 23:59:59 03/05
- Phạm vi S44: Từ 29/04 - 23:59:59 04/05
- Phạm vi S45: Từ 30/04 - 23:59:59 05/05
- Phạm vi S46: Từ 01/05 - 23:59:59 06/05
- Phạm vi S47: Từ 02/05 - 23:59:59 07/05
- Phạm vi S48: Từ 03/05 - 23:59:59 08/05

Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện,khi tíến hành tích tiêu đua TOP Tiêu Phí Sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thông Tin Mốc Thưởng TOP Tiêu

STT TOP Quà Thưởng
1

TOP 1 (Tiêu trên 30000 KNB)

Skin Du Long Ấn Tuyết hoặc Du Viên Kinh Mộng*1 + Rương Trang Bị Hàn Giang*4 + Thức Tỉnh Đan*10000 + Luyện Thạch Pháp Bảo*5000
2

TOP 2 (Tiêu trên 30000 KNB)

Skin Du Long Ấn Tuyết hoặc Du Viên Kinh Mộng*1 + Rương Trang Bị Hàn Giang*3 + Thức Tỉnh Đan*8000 + Luyện Thạch Pháp Bảo*4000
3

TOP 3 (Tiêu trên 30000 KNB)

Skin Du Long Ấn Tuyết hoặc Du Viên Kinh Mộng*1 + Rương Trang Bị Hàn Giang*2 + Thức Tỉnh Đan*5000 + Luyện Thạch Pháp Bảo*2000
4

TOP 4 - 10

Hộp Tướng Đỏ 3*1 + Rương Trang Bị Hàn Giang *1 + Thức Tỉnh Đan*3000 + Luyện Thạch Pháp Bảo* 2000
5

TOP 11 - 20

Rương Mảnh Tướng Đỏ 3*50 + Rương Mảnh Trang Bị Hàn Giang*30 + Thức Tỉnh Đan*1000 + Luyện Thạch Pháp Bảo*1000

Lưu Ý:
- Tổng kết và trao thưởng từ 72h sau khi kết thúc sự kiện.
- Phần thưởng được gửi qua Trung Tâm Thưởng.

3. Tụ Bảo Bồn X2 KNB Mốc Nạp Đơn 1 Triệu Mỗi Ngày!!!
Thời gian: 28/04- 23:59:59 01/05
Phạm vi: All Server
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp đơn mốc 5000 KNB (1 Triệu đồng) sẽ được nhận thưởng thêm số KNB 5000 KNB.
Lưu Ý:
- Sự kiện chỉ tính khi NẠP ĐƠN mốc 5000 KNB (Tức nạp mệnh giá 1 triệu đồng trong1 lần).
- Áp dụng tất cả các hình thức nạp.
- Phần thường được trả trong vòng 24h-48h qua trung tâm thưởng. Ví dụ ngày 28/04 nạp 5000 KNB, thì sẽ trả 5000 KNB vào ngày 29/04.
- Sự kiện reset hàng ngày từ 28/04-01/05. Mỗi ngày 1 lần, 4 ngày diễn ra sự kiện tối đa được 4 lần X2.

4. Đăng nhập nhận quà mừng Đại Lễ 30/04 & 01/05
Thời gian: 
30/04 & 01/05
Phạm vi: All Server
Nội dung sự kiện: Trong 2 ngày đại lễ, đăng nhập vào game để nhận quà tại Trung Tâm Thưởng (Quà phát từ 09:00 - 24:00 trong ngày)
- Ngày 30/04: Thể Lực Đan*2 + Hoạt Lực Đan*2 + Đá Tăng Bậc*500 + Đá Mệnh Tinh*500
- Ngày 01/05: Thức Tỉnh Đan*500 + Tư Chất Đan*100 + Lệnh Thần Tướng*5 + Lệnh Làm Mới*20

Trân trọng,
BQT Thiên Long Tam Quốc

 
Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Đua TOP