[Event HOT] Sự Kiện HOT Cuối Tháng 5 Cực Đã!

20/05/2020

[Event HOT] Sự Kiện HOT Cuối Tháng 5 Cực Đã!

Link Đua TOP https://thienlongtamquoc.vn/bang-xep-hang

1. Đua TOP Tài Phú (Nạp) -  Nhận Liền Kiếm Thánh Khôi Nguy
Thời gian & Phạm Vi: S1 - S57. Cụ thể thời gian từng server:
- Phạm vi từ S1-56: Từ ngày 21/05- 23:59:59 24/05
- Phạm vi S57:  Từ ngày 22/05 - 23:59:59 25/05

Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện,khi tíến hành tích nạp đua TOP Tài Phú (Nạp) Sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thông Tin Mốc Thưởng TOP Nạp

STT TOP Quà Thưởng
1 TOP 1 (Nạp trên 10000 KNB) ( Nạp tối thiểu 10.000 KNB ) Kiếm Thánh Khôi Ngụy*5 + Pháp Bảo Đỏ*3 + Hộp Đạo Cụ Thức Tỉnh Đỏ*20
2 TOP 2 (Nạp trên 10000 KNB) ( Nạp tối thiểu 10.000 KNB ) Kiếm Thánh Khôi Ngụy*4 + Pháp Bảo Đỏ*2 + Hộp Đạo Cụ Thức Tỉnh Đỏ*15
3 TOP 3 (Nạp trên 10000 KNB) ( Nạp tối thiểu 10.000 KNB ) Kiếm Thánh Khôi Ngụy*3 + Pháp Bảo Đỏ*1 + Hộp Đạo Cụ Thức Tỉnh Đỏ*10
4 TOP 4 - 10 (Nạp trên 1000 KNB) Kiếm Thánh Khôi Ngụy*2 + Pháp Bảo Cam*2 + Hộp Đạo Cụ Thức Tỉnh Cam*10
5

TOP 11 - 20 (Nạp trên 1000 KNB)

Kiếm Thánh Khôi Ngụy*1 + Pháp Bảo Cam*1 + Hộp Đạo Cụ Thức Tỉnh Cam*5

Lưu Ý:
- Tổng kết và trao thưởng từ 72h sau khi kết thúc sự kiện.
- Phần thưởng được gửi qua Trung Tâm Thưởng.

2. Tụ Bảo Bồn X3 KNB Mốc Nạp Đơn 1000 KNB Mỗi Ngày!!!
Thời gian: 21/05- 23:59:59 24/05
Phạm vi: All Server
Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp đơn mốc 1000 KNB (200.000 VNĐ) sẽ được nhận thưởng thêm số KNB 2000 KNB. ( Tổng là 3000 KNB gồm 1000 KNB nạp và 2000 KNB khuyến mãi).
Lưu Ý:
- Sự kiện chỉ tính khi NẠP ĐƠN mốc 1000 KNB (Tức nạp mệnh giá 200.000 VNĐ trong1 lần).
- Áp dụng tất cả các hình thức nạp.
- Phần thường được trả trong vòng 24h-48h qua trung tâm thưởng. Ví dụ ngày 21/05 nạp 1000 KNB, thì sẽ trả 2000 KNB vào ngày 22/05.
- Sự kiện reset hàng ngày từ 21/05- 24/05. Mỗi ngày 1 lần, 4 ngày diễn ra sự kiện tối đa được 4 lần X3.

Trân trọng,
BQT Thiên Long Tam Quốc

 
Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Đua TOP