[Tổng Quan] Hệ Thống Trang Bị Tướng

12/03/2020

HỆ THỐNG TRANG BỊ TƯỚNG

I. Tổng Quan

Hệ thống trang bị góp phần tăng cao thực lực của danh tướng và giúp danh tướng đạt được nhiều chiến công hiển hách.

- Một bộ trang bị gồm 7 món: Vũ Khí - Trang Sức - Áo Giáp - 2 ô Pháp Bảo - Mũ - Đai.

- Thông qua việc tinh luyện trang bị để tăng phẩm chất của trang bị.

- Trang bị có thể cường hóa, tinh luyện.

- Trang bị chia phẩm theo màu: Lục - Lam - Tím - Cam - Đỏ.

II. Thu Thập Trang Bị:

Thông qua việc vượt và quét phó bản   để thu thập các trang bị thích hợp. 

III. Tra Cứu Thông Tin Trang Bị:

Để tra cứu, Chủ Tướng truy cập thông qua Trận Hình => Bộ Đồ:

 

Tags:
Giftcode Nạp thẻ HD nạp thẻ Đua TOP